Vítejte na mém webu

Tato webová prezentace vznikla jako pomůcka pro žáky 2. stupně základní školy. Jejím cílem je snaha o zjednodušení přístupu dětí k probíranému učivu v předmětu zeměpis

Hlavní náplní tohoto projektu jsou stručně zpracované výstupy jednotlivých učebních tématů zeměpisu, vyučovaných v souladu se školním vzdělávacím programem ZŠ 1. máje 1. Všechna zpracovaná témata jsou žákům k dispozici volně ke stažení v podobě textových souborů. Soubory jsou řazeny postupně dle tématického plánu pro celý školní rok a jako celek jsou pak uspořádány podle jednotlivých ročníků - viz MENU stránek.

Poznámka: textové soubory jsou uloženy ve formátu docx a k jejich otevření je tedy potřeba mít nainstalovaný  balík kancelářských aplikací Microsoft Office řady 2007 a vyšší; případně OpenOffice nebo LibreOffice řady 5 (poskytované k nekomerčním účelům zdarma). 

Přeji všem hodně štěstí a školních úspěchů.

Pavel Wolf

 

Upozornění návštěvníkům

Tyto webové stránky slouží výhradně pro studijní účely žáků základní školy 1. máje 1 v Karlových Varech.

V případě využívání stránek žáky z jiných škol, nemohu zaručit shodu se vzdělávacím plánem jejich školy.

Novinky

Informace pro návštěvníky

05.09.2020 12:12
Také v tomto roce se snažím průběžne aktualizovat některé články. Žádám proto všechny návštěvníky o...

Začal nový školní rok

05.09.2020 12:07
Školní rok 2020/2021 začal.  Milí přátelé, začal nový škloní rok. Nezbývá nám než doufat, že...